Ugdymas

Esame įpratę kalbėti apie laimingą vaikystę, tačiau pamirštame, kad vaikystė yra svarbiausias asmenybės formavimosi etapas, darantis įtaką visam likusiam gyvenimui.
Laimingai vaikystei suteikiame daugiau prasmės ir padedame mažajam žmogučiui formuotis kaip brandžiai, tikslų turinčiai asmenybei.
Vaikai auga skirtingi, todėl su kiekvienu reikia dirbti šiek tiek individualiai, stebėti, kuria linkme jį nukreipti, kur jį paskatinti, o kur pristabdyti.
Pagrindiniai į vaiką orientuoto ugdymo nuostatai ir principai:
Pagarba vaiko individualybei ir savitumui
Visapusiškas vaiko pažinimas ir pagarba jo išskirtinimui
Lygiavertės vaiko ir suaugusiojo partnerystės siekimas
Vaikų sumanumo ir savarankiškumo skatinimas
Pripažįstamas vaiko poreikis žaisti, o ne mokytis formaliais būdais
Pozityvaus mąstymo skatinimas
Pagarbos tautiškumui ugdymas
Šeimos dalyvavimo lopšelio veikloje skatinimas
Sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas